07/10/2020

What’s your “WHY”?

29/09/2020

ปิดให้บริการห้องออกกำลังกายชั่วคราว

25/09/2020

“ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจําปีการศึกษา 2563

23/09/2020

พิธีมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬาชั้นพิเศษ และ รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

22/09/2020

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

21/09/2020

ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการและแนวทางการปฏิบัติในการใช้บริการห้องออกกำลังกายได้แก่ ห้องฟิตเนส ห้องเทเบิลเทนนิศ และห้องสควอช ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

07/09/2020

รายชื่อ ช่องทางการสัมภาษณ์ วันและเวลาในการสัมภาษณ์ ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

03/09/2020

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

01/09/2020

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 (สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนชั้นปี) เพิ่มเติม