10/03/2020

ช่องทางการติดตามข่าวสารกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

09/03/2020

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฉุกเฉินจากกรณีประสบอุทกภัยจากพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” และพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “คาจิกิ” ปีการศึกษา 2562

02/03/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับนักศึกษา

26/02/2020

Transformative Learning

20/02/2020

เครื่องกำจัดฝุ่นและฟอกอากาศ DIY ทำได้ด้วยตัวเอง

18/02/2020

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

14/02/2020

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี พ.ศ. 2563

13/02/2020

โครงการ บ้านมหิดลชิงแชมป์สตรีทฟุตซอล 2020 (งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา)

13/02/2020

โครงการ The 8th ASEAN Student Leader Forum (ASLF) & 4th AUN Student Affairs Network Meeting (AUN-SAN) 2020