sustainability

26/05/2020

ชาวใต้เยือนถิ่นเมืองเอก ภาคตะวันออก ศึกษาวัฒนธรรมชาวเล เรียนรู้สู่แดนใต้

26/05/2020

เรียนรู้วัฒนธรรม งามล้ำถิ่นอีสานไทย ณ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี

26/05/2020

โครงการปี้หื้อน้อง: ชมรมชาวเหนือเยือนถิ่น ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า สืบสานวัฒนธรรมเมืองล้านนา อาสาแต้มสีเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเหนือ

26/05/2020

เชียงใหม่จ๋า โรฯ มาเยือน สร้างเฮือนเพาะชำ

26/05/2020

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 3 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนวัดวังพลับใต้ จ.สุพรรณบุรี

26/05/2020

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 1 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม

26/05/2020

โรฯ สร้างศิลป์ เยือนถิ่นบางระจัน ณ โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

12/05/2020

กิจกรรม MU Green Market

12/05/2020

โครงการ MU Green Mentor