24/10/2019

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ HALLOWEEN English: Trick or Treat Hours ฟรีค่าใช้จ่าย‼

22/10/2019

งดให้บริการห้องกีฬา

21/10/2019

Health tech startup : สุขภาพปัจจุบันบนโลกดิจิตอล 4.0

05/09/2019

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

11/10/2019

ประกาศงดให้บริการห้องกีฬา

04/09/2019

รายวิชาออนไลน์ กลุ่ม Digital Literacy

08/10/2019

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ลักษณะที่ 1 กยศ. และ ลักษณะที่ 2 กรอ. (เพิ่มเติม) (สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี ผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมปลาย/สถาบันอื่น และผู้กู้รายใหม่)

02/09/2019

SCB ใจดี มีของมาแจกมากมาย แค่มีแอป We Mahidol ก็ลุ้นรับสิทธิ์

01/10/2019

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วม อบรมโครงการ “Wealth Me Up ให้เงินทำงานแทนคุณ”