02/05/2019

ปิดให้บริการห้องกีฬา

30/04/2019

การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

29/04/2019

โครงการ Retreat กระบวนกร Transformative Learning

19/04/2019

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

19/04/2019

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาผู้ได้รับทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561

11/04/2019

ประกาศงดให้บริการห้องกีฬา

28/03/2019

DSI Campus Tour

27/03/2019

คนรุ่นใหม่ใส่ใจการเงิน

25/03/2019

ระบบลงทะเบียน กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562