11/04/2019

ประกาศงดให้บริการห้องกีฬา

28/03/2019

DSI Campus Tour

27/03/2019

คนรุ่นใหม่ใส่ใจการเงิน

25/03/2019

ระบบลงทะเบียน กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

25/03/2019

การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ชั้นปีสูง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

22/03/2019

พิธีทำบุญหอพักนักศึกษา(บ้านมหิดล)

22/03/2019

“ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้ฝรั่งไม่งง”

22/03/2019

“Workshop ความสุขไม่รู้จบ”

21/03/2019

กองกิจการนักศึกษาและวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ