Announce

17/06/2019

อัตราการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคสำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) มหาวิทยามหิดล ศาลายา พ.ศ. 2562

11/06/2019

งดให้บริการห้องฟิตเนส

07/06/2019

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฉุกเฉินจากกรณีประสบวาตภัยพายุ “ปาบึก” ปีการศึกษา 2561

05/06/2019

การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

27/05/2019

TOP TEN SKILLs IN 2022

27/05/2019

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน กิจกรรมรับน้องจิตอาสา 

27/05/2019

Disruptive Change ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป มันคืออะไรและเราจะรับมืออย่างไร

21/05/2019

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Asia Pacific Youth Exchange – APYE 2019

21/05/2019

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562