Announce

03/05/2021
20210503_banner

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบใหม่)

28/04/2021
20210428_banner

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” ประจำปีการศึกษา 2563

28/04/2021
20210428_f_banner

เลื่อน จัดการอบรม “ลงทุนหุ้นอย่างมั่นใจ ต้องเข้าใจปัจจัยทางเทคนิค”

23/04/2021
covid-19_banner

การปฏิบัติตัวในสถานการณ์ Covid – 19

22/04/2021
covid_banner

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

21/04/2021

Workshop ตัดต่อวิดีโอบนมือถือด้วย Kinemaster

20/04/2021
20210420_jobbkk

“เทคนิคการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ”

16/04/2021
jobbkk_banner

Online Mahidol University Job Fair 2021

10/04/2021

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีที่นักศึกษาทำประกัน Covid-19 กับมหาวิทยาลัยมหิดล