Gallery

27/01/2020

โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning)

27/01/2020

Announcement of Mahidol University Safety and Precaution Measures Regarding the Coronaviruses (2019-nCoV) Pandemic

23/01/2020

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 และนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

23/01/2020

พิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (We are freshy Mahidol 2019)

17/01/2020

จิตอาสามหิดลเพื่อสังคม!!!

17/01/2020

โครงการ Mahidol Friends for Staff ปีการศึกษา 2562

16/01/2020

ประชาสัมพันธ์ !! สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

18/12/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบลงทะเบียนสมาชิกรายเดือน อาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร (Smart Car Park) 

18/12/2019

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลและบุคคลทั่วไป มาเป็นทีมงานจิตอาสา เพื่อเป็นส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 3