ขั้นตอนการแจ้งของหาย – พบของหาย เพจ Facebook Mahidol Lost & Found

กรณี ตามหา ของหาย

 1. เข้า Facbook: Mahidol Lost & Found

 หรือ แสกน QR Code

 1. Inbox แจ้งข้อมูล ของหายโดยระบุข้อมูล ดังนี้
  • ตามหา : (สิ่งที่ทำหาย)
  • วันที่คาดว่าทำหาย : (ระบุวันที่ทำหาย)
  • สถานที่คาดว่าจะทำหาย: (ระบุสถานที่ทำหล่นหาย)
  • ภาพถ่ายสิ่งของที่ตามหา (ถ้ามี)
 2. ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบข้อมูล และประชาสัมพันธ์ทางเพจ Mahidol Lost & Found

กรณี พบ ของหาย

 1. เข้า Facbook: Mahidol Lost & Found

 หรือ แสกน QR Code

 1. Inbox แจ้งข้อมูล ของพบของหายโดยระบุข้อมูล ดังนี้
  • พบ : (สิ่งของที่พบ)
  • วันที่พบ : (ระบุวันที่พบของหาย)
  • สถานที่พบ: (ระบุสถานที่พบของหาย)
  • สถานที่ส่งคืน: (ระบุสถานที่รับของที่พบ)
  • ภาพถ่ายสิ่งของที่พบ (ถ้ามี)
 2. ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบข้อมูล และประชาสัมพันธ์ทางเพจ Mahidol Lost & Found