กองกิจการนักศึกษา มหิดล

Mahidol-SCB Student Brand Ambassador

“เฟ้นหา idol นักศึกษาที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตา ไม่ได้มีดีแค่ผลการเรียน แต่ยังมีดีที่ ‘แนวคิดทางการเงิน’ ”

นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและธนาคารไทยพาณิชย์ และยังมีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานด้านการเงินการลงทุนกับองค์กรชั้นนำด้านการเงินของประเทศอย่างธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย