การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

2. ขั้นตอนขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

3. ขั้นตอนการรับสมัครวิชาทหาร

4. ขั้นตอนการดำเนินงานด้านทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำปีการศึกษา 2566

5. ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

6. ขั้นตอนบริการหน่วยบริการสุขภาพ ศาลายา (Mahidol Health)

7. ขั้นตอนการให้บริการให้การปรึกษา ณ ศูนย์ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัย (Mahidol Friends)

8. ขั้นตอนการช่วยเหลือในกรณีพบผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน Emergency Case (พื้นที่เขตศาลายา)

9. ขั้นตอนดำเนินด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล/เงินสงเคราะห์

10. ขั้นตอนดำเนินการเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและประกันสุขภาพนักศึกษาต่างสัญชาติ

11. ขั้นตอนการดำเนินงานรับสมัครทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

12. ขั้นตอนการให้บริการด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

13. การเปิดจองหอพักผ่านระบบออนไลน์ หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

14. การแจ้งซ่อมออนไลน์วัสดุอุปกรณ์ หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

15. การให้บริการรับพัสดุไปรษณีย์ไทย หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

16. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา

Walk-in

1. สถิติการให้บริการสนามกีฬา อาคารโรงช้าง มหาวิทยาลัยมหิดล

2. สถิติการใช้บริการหน่วยบริการสุขภาพ ศาลายา (Mahidol Health)

3. สถิติการให้บริการศูนย์ให้คำปรึกษา (Mahidol Friends)

4. สถิติการให้บริการห้อง Mahidol University Basic Life Support Training Center

5. สถิติการให้บริการหน่วยสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

6. สถิติการให้บริการการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.)

7. สถิติการให้บริการห้องกิจกรรม Co-working Space หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

8. สถิติการให้บริการห้องพักสำหรับค่ายกิจกรรมนักศึกษา

9. สถิติการเข้าใช้บริการหอพักแบบ Walk-in หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

10. สถิติการใช้บริการห้องซ้อมดนตรีไทย-ดนตรีสากล

E-Service

1. สถิติการจองหอพักผ่านระบบออนไลน์ หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

2. สถิติการให้บริการห้องประชุม MA Shares ผ่านแอปพลิเคชัน The LivingOS หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

3. สถิติการใช้บริการลงทะเบียนศิษย์เก่า (Alumni) ผ่าน We Mahidol Application

4. สถิติการใช้บริการระบบ Mahidol We Space

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save