หัวหน้างานหอพักนักศึกษา

นายธนกฤต เส็งมา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ชำนาญการ)

หน่วยบริการหอพักและกิจกรรมหอพักนักศึกษา

นางณภัค ไข่ลือนาม

นักวิชาการศึกษา

นายธนวัฒน์ บัวหอม

วิศวกรโยธา

นายสุวัฒน์ ภิญโญ

นักวิชาการศึกษา

นายสืบพงษ์ วงศ์ภิรมย์

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นางสาววัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น

นักวิชาการศึกษา

นางสาวณัชชา อินทะชัย

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพิชญา มุขโต

นักวิชาการศึกษา

นางสาวขวัญวรา ยอดมูลคลี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพีร์ณภัสสร์ วงค์เมทา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพิพัฒน์ เชื้อน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายณรงค์ศักดิ์ เงินอ้น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอาทร ทองชุ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวบุษญมาศ ชัยวินิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสยุมพร บุญคงทน

พนักงานธุรการ

นางสาวจรรญา เลิศลบ

พนักงานธุรการ

นายสุวัฒน์ สุกไส

ช่างเทคนิค

นายตะวัน อ่อนเที่ยง

ช่างเทคนิค

นางปาฬาลี เขียวเภกา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสุภานันต์ อินทร์เผ่าพงษ์

พนักงานบริการ

นายปพน เพ็งสาตร์

ช่างซ่อมบำรุง

นายบุญสม มีทวี

ช่างซ่อมบำรุง

นายนพดล ฮวดยิ่ง

ช่างซ่อมบำรุง

นายไววิทย์ อารีย์

ช่างซ่อมบำรุง

นายพงค์เทพ มีคลองโยง

ช่างซ่อมบำรุง

นายชำนาญ เหมือนโพธิ์

ช่างซ่อมบำรุง

นายวันชัย เณรพลอย

ช่างซ่อมบำรุง

นายนคร อยู่สุข

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save