กองกิจการนักศึกษา มหิดล

Mahidol – SCB ปลดหนี้ กยศ.

สอนวิธีบริหารจัดการเงินในแบบฉบับ “คนมีหนี้”

กิจกรรมอบรมที่จะช่วยแนะแนวทางการบริหารเงินอย่างถูกวิธี ทั้งวิธีการออมเงิน วิธีการลงทุน ในแบบฉบับ “คนมีหนี้” รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกของการเป็น “ลูกหนี้” ที่รับผิดชอบต่อสังคม