Gallery

22/02/2019

โครงการ The 7th ASEAN Student Leaders Forum & The 3rd AUN Student Affairs Network

11/02/2019

ขั้นตอนการแจ้งของหาย – พบของหาย เพจ Facebook Mahidol Lost & Found

08/02/2019

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรทุกท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดพิธีเปิด Mahidol University-SCB Investment Lab by SCB Investment Center

07/02/2019

ตลาดนัดนักศึกษา

06/02/2019

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิชวน รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2561

05/02/2019

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมสัมผัสความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแบบง่าย ๆ กับ Financial Literacy Workshop Class โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์จากธนาคารไทยพาณิชย์ทั้ง 4 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ลงทะเบียนเข้าร่วม class ได้แล้ววันนี้

31/01/2019

ประกาศปิดให้บริการห้องกีฬา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2562

11/01/2019

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือและโปรแกรมการลงทุนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “Train the Trainer”

11/01/2019

มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2562