sport university gallery

11/01/2019

ประมวลภาพการแข่งขันรอบคัดเลือก กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

11/01/2019

โครงการบ้านมหิดล รักสุขภาพ

10/01/2019

โครงการ Asia Pacific Youth Exchange

21/12/2018

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือสิทธิสวัสดิการ) สำหรับนักศึกษา ม.มหิดล

11/01/2019

ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันรอบคัดเลือก กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

12/12/2018

Mahidol Student Life Market


07/12/2018

ห้องกีฬา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ปิดให้บริการ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561

03/12/2018

ห้องกีฬา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ปิดให้บริการ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561

15/11/2018

Openhouse 2018