Gallery

20/08/2019

โครงการ Green Summer Volunteer Campaign 2019

06/09/2019

นักศึกษามหิดลที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” และ/หรือ “คาจิกิ” สามารถแจ้งเจตจำนงขอความช่วยเหลือมาได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

20/08/2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ลักษณะที่ 1 กยศ.เดิม และลักษณะที่ 2 กรอ.เดิม  ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนชั้นปี) เพิ่มเติมครั้งที่ 1

06/09/2019

ทุนการศึกษาปีสุดท้าย ของ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”

14/08/2019

งดให้บริการห้องกีฬา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

06/09/2019

การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2563

13/08/2019

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

13/08/2019

ทุนการศึกษา บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562

08/08/2019

“MU SDGs Talk”