Gallery

26/02/2020

Transformative Learning

20/02/2020

เครื่องกำจัดฝุ่นและฟอกอากาศ DIY ทำได้ด้วยตัวเอง

18/02/2020

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

14/02/2020

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี พ.ศ. 2563

13/02/2020

โครงการ บ้านมหิดลชิงแชมป์สตรีทฟุตซอล 2020 (งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา)

13/02/2020

โครงการ The 8th ASEAN Student Leader Forum (ASLF) & 4th AUN Student Affairs Network Meeting (AUN-SAN) 2020

07/02/2020

ทุนการศึกษา “ขนิษ พุกกะเวส” ประจำปีการศึกษา 2562

06/02/2020

โครงการ MU Dorm Movie For Life ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดย งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

06/02/2020

ส่งมอบถุงผ้าฝีมือการเย็บของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมรักน้องจิตอาสา