04/11/2019

โครงการ “อบรมความรู้ด้านการเงิน การวางแผนการเงินผ่านกองทุนรวม”

04/11/2019

การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

04/11/2019

มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

04/11/2019

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Salaya outing with the Philippines buddy

04/11/2019

กิจกรรมเสวนา Health tech startup : สุขภาพปัจจุบันบนโลกดิจิตอล 4.0

24/10/2019

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ HALLOWEEN English: Trick or Treat Hours ฟรีค่าใช้จ่าย‼

22/10/2019

งดให้บริการห้องกีฬา

21/10/2019

Health tech startup : สุขภาพปัจจุบันบนโลกดิจิตอล 4.0

05/09/2019

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562