Gallery

27/08/2018

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

12/09/2018

เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ โดยงดเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

04/09/2018

กำหนดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2562

27/08/2018

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนชั้นปี (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

17/08/2018

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนชั้นปี (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนชั้นปี (เพิ่มเติม)
07/08/2018

โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ

31/07/2018

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2561

26/07/2018

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหาร

16/07/2018

การฝึกอบรมจิตอาสาเฝ้าระวังภัยงานรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561