Announce

24/02/2021
20210224_covid19scholarship_banner

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

24/02/2021
20210224_scholarship_banner

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่มูลนิธิชวน รัตนรักษ์ กำหนด และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” (ทุนรายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

22/02/2021

อัตราค่าธรรมเนียมห้องพักรายเดือน หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

22/02/2021
สุขใจที่ปลายปากกา

โครงการ สุขใจที่ปลายปากกา Transformative Learning for Writing ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่

19/02/2021

รับสมัครนักศึกษาอาสาสมัคร MU health hub

16/02/2021
20210216_scholarcovid19_banner

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

15/02/2021

ทุนการศึกษา มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2564

15/02/2021
Donate_Calendar-Web-01

“ปฏิทินเก่า เราขอนะ” (ปิดรับบริจาคแล้ว)

10/02/2021
20210210_bike_banner

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับลงทะเบียน “จักรยานส่วนบุคคล” ประจำปี 2564