18/04/2018

การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก (บ้านมหิดล) ชั้นปีสูง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

29/03/2018

“เปลี่ยนชีวิต เมื่อชีวิตเปลี่ยน”ละครเวทีเพื่อการ ลด ละ เลิกบุหรี่

29/03/2018

พิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2560

29/03/2018

การประชุมสมัยสามัญ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

29/03/2018

พิธีให้โอวาทนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม

29/03/2018

โครงการจุดประกายความเป็นผู้ประกอบการ (Start Up)

29/03/2018

ประกาศ การรับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาบ้านมหิดล (หอพักนักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561

27/02/2018

ขยายเวลาปิดหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) วันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561

16/02/2018

กรมบัญชีกลางประกาศปรับอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลนักศึกษา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561