21/05/2019

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

14/05/2019

ประกาศผล MU Stock Challenge : season 1

02/05/2019

ปิดให้บริการห้องกีฬา

30/04/2019

การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

29/04/2019

โครงการ Retreat กระบวนกร Transformative Learning

19/04/2019

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

19/04/2019

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาผู้ได้รับทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561

11/04/2019

ประกาศงดให้บริการห้องกีฬา

28/03/2019

DSI Campus Tour