10/07/2020

งานพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสื่อเพื่อคนพิการ

02/07/2020

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

30/06/2020

กำหนดการลงทะเบียนจองหอพักออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น!

26/06/2020

กำหนดวันเปิดให้บริการห้องกีฬา (ห้องสควอช ห้องฟิตเนส ห้องเทเบิลเทนนิส)

26/06/2020

ทะเบียนประวัตินักศึกษา หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26/06/2020

การเปิดให้บริการอาคารและสนามกีฬาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

25/06/2020

ทุนส่งเสริมการศึกษา “ทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563”

23/06/2020

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการสุขใจที่ปลายปากกา Transformative Learning for Writing

19/06/2020

9 มาตรการเปิดเทอมใหม่แบบ New Normal ของมหาวิทยาลัยมหิดล