29/04/2020

โครงการ  ตระหนักรู้ด้วยตัวเอง (Self-Awareness)

29/04/2020

หลักเกณฑ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

16/04/2020

โครงการ สุข❤️ ที่ปลายปากกา Transformative Learning for writing

14/04/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหาแอลกอฮอล์เจล (alcohol gel) เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล

07/04/2020

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562”

07/04/2020

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562” 

07/04/2020

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะต่าง ๆ)

05/04/2020

Intensive English Courses for Undergraduate Students

05/04/2020

Challenge Exercise at home