musportclub

21/10/2020
ชมรมขี่ม้า กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ชมรมขี่ม้า

21/10/2020
ชมรมกีฑา กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ชมรมกรีฑา

19/10/2020
ทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

15/10/2020

โครงการตักบาตรวิถีชาวพุทธ ในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2562

15/10/2020

งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44

15/10/2020

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

14/10/2020
กองกิจการนักศึกษา มหิดล

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ Mahidol bls training center ศูนย์ฝึกปฏิบัติและทดสอบการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

14/10/2020
ไลน์ กองกิจการนักศึกษา มหิดล

Line Official Account ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

14/10/2020
กองกิจการนักศึกษา มหิดล

โครงการ “การบริหารจัดการหนี้ในสภาวะปัจจุบัน”