muculture

15/10/2020

งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44

15/10/2020

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

14/10/2020
กองกิจการนักศึกษา มหิดล

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ Mahidol bls training center ศูนย์ฝึกปฏิบัติและทดสอบการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

14/10/2020
ไลน์ กองกิจการนักศึกษา มหิดล

Line Official Account ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

14/10/2020
กองกิจการนักศึกษา มหิดล

โครงการ “การบริหารจัดการหนี้ในสภาวะปัจจุบัน”

07/10/2020

What’s your “WHY”?

29/09/2020

ปิดให้บริการห้องออกกำลังกายชั่วคราว

25/09/2020

“ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจําปีการศึกษา 2563

23/09/2020

พิธีมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬาชั้นพิเศษ และ รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562