กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ช่องทางการรับการปรึกษา

“ที่ปรึกษาทางใจ” Mental health counseling สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

….ในช่วงเวลาที่น้อง ๆ รู้สึกเครียด ผิดหวัง ท้อใจ หรือมีภาวะใดที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ…
ช่องทางเหล่านี้ จะเป็นทางเลือกสำหรับน้อง ๆ ในการหาทางออก ระบายความอึดอัดคับข้องใจที่น้อง ๆ พบเจอในชีวิตประจำวัน

ปัญหาทางด้านสุขภาพใจ เป็นปัญหาที่จัดการได้ ดูแลได้ เมื่อเราเข้าใจ ยอมรับ…เราจะพบทางออกไปด้วยกัน

หน่วยงานภายใน

MU Friends” หรือ ศูนย์ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (Mahidol Learning Center ชั้น 3)
พูดคุยกับนักจิตวิทยา หรือผู้ให้คำปรึกษา ได้โดยการ Walk-in เข้ามาที่ MU Friends

หรือนัดหมายผ่านทาง FB Inbox : @MahidolFriends

หรือ https://fb.com/book/MahidolFriends/
หรือ โทร. 02-849 4538  เวลา 09.00-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

MU Hotline” (สายด่วนสุขภาพใจ ม.มหิดล)

เป็นอีกหนึ่งบริการ ที่จะคอยรับฟังปัญหาของน้อง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 088-874 7385
*** สำหรับนักศึกษา ม.มหิดล ที่มีปัญหาสุขภาวะทางใจ ***

Adolescent Clinic หรือ คลินิกวัยทีน

ตั้งอยู่ที่ : อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

น้อง ๆ สามารถติดต่อขอรับบริการ โดยการนัดหมายได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 09 4954 1014 หรือ 0 2441 0602 ถึง 8 ต่อ 1213

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียด / ขั้นตอนการรับบริการ ได้ที่ : https://cf.mahidol.ac.th

“หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์”

ตั้งอยู่ที่ : คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

จิตแพทย์จะออกตรวจทุกวันพุธ เวลา 12.00-13.00 น.

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-201 5203 ในวัน-เวลาราชการ

“โรงพยาบาลในสังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล”

สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่

โรงพยาบาลศิริราช             ติดต่อ : หน่วยสวัสดิการนักศึกษา ห้อง 499 อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4

โรงพยาบาลรามาธิบดี          ติดต่อ : แผนกจิตเวช  อาคาร 4 ชั้น 2

OOCA-Wall of Sharing”  เพราะ “ทุก(ข์) ปัญหาใจ…มีทางออก”

อีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ OOCA

“OOCA” เป็น platform ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ ที่ช่วยให้น้อง ๆ  สามารถพูดคุยปัญหากับจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ผ่านทาง Video call โดยเข้าใช้งานได้อย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ

อีกช่องทางความร่วมมือผ่าน โครงการ “Wall of Sharing-กำแพงพักใจ”  โครงการที่จะทำให้น้อง ๆ มีสุขภาวะทางใจที่ดีขึ้น