กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ดาวน์โหลดเอกสารด้านสุขภาพ

ใบคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ ในการตรวจหาเชื้อโคโรนา 2019 ก่อนการรักษาพยาบาล สำหรับนักศึกษาเจ็บป่วย พศ.2565

Application form Medical expense reimbursement testing for coronavirus disease before medical treatment  For students are sick 2022

แบบฟอร์มสำหรับเบิกค่ารักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ใบคำร้องขอเบิกค่าบริการทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ( สำหรับ นักศึกษาก่อนปริญญาตรี และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ) ปีการศึกษา 2564

Application form for reimbursement of medical fees for coronavirus 2019 (COVID-19) testing for interns

( for pre-bachelor and undergraduate students ) Academic year 2021

ใบคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่  1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2565 (สำหรับ นักศึกษาก่อนปริญญาตรี และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

Application For Medical Reimbursement (For pre-bachelor and undergraduate students)

ใบคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่  1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2565  (สำหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

Application For Medical Reimbursement (For graduate students)

ใบคำร้องขอเบิกค่าบริการทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับ นักศึกษาก่อนปริญญาตรี และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

 ใบคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของรัฐ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 (สำหรับนักศึกษาก่อนปริญญาตรี และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

 ใบคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของรัฐ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

ใบคำร้องเบิกค่ารักษาพยาบาล

ใบคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาล (ระดับก่อนปริญญาตรีและปริญญาตรี)

ใบคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม (สำหรับนักศึกษาก่อนปริญญาตรี และปริญญาตรี) 2566

Application form for medical and dental reimbursement (for pre-bachelor’s degree students and Bachelor’s degree) 2566

ใบคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาล (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ใบคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม (สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย) 2566

Application form for medical and dental reimbursement (For Graduate School Students) 2566

For International Students : แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลประกันกลุ่ม (Group Claim Form)

แบบฟอร์มด้านสิทธิการรักษาพยาบาล [แบบฟอร์มเปล่า]

 หนังสือแสดงเจตนาในการขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำและมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยกระทำการแทนนักศึกษาที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 ใบคำร้องขอเปลี่ยนสถานที่รักษาพยาบาล

แบบฟอร์มยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ แบบ 1 ก (สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานฯ)

 •  แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 •  Student Relief Grant Application Form Mahidol University

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ แบบ 2 ก (ถึงแก่กรรม)

 •  แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 •  Student Relief Grant Application Form Mahidol University

หนังสือมอบอำนาจ

 •  หนังสือมอบอำนาจ
 •  Power of Attorney

แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ใบคำร้องทั่วไป (สำหรับนักศึกษา)

  ใบคำร้องทั่วไป (สำหรับผู้ปกครอง)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save