ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม

March 15, 2024

งานสัมมนาวิชาการเผยแพร่ผลงานโครงการนักวิจัยแกนนำ “การวิจัยและนวัตกรรมแห่งอนาคต (การแพทย์-ก่อสร้าง-อาหาร) เพื่อต่อยอดสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

March 15, 2024

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – จีน ระหว่าง วช. กับ CASS ประจำปีงบประมาณ 2567

March 15, 2024

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567

March 11, 2024

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต

March 5, 2024

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์สำหรับวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) และบัญชีนวัตกรรมไทย”

February 29, 2024

โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย MEXT Nuclear Researchers Exchange Program FY2024