ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

January 23, 2020

กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

January 22, 2020

Marie Curie Sklodowska – Curie Actions – Individual Fellowships (MSCA – IF) หัวข้อ “2020 Call MSCA – IF”

December 26, 2019

ความผันแปรของลมมรสุมฤดูร้อนในทวีปเอเชียสมัยโฮโลซีน การศึกษาเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกในหินงอกและวงปีไม้จากประเทศไทยและจีน

December 11, 2019

EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจ เข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย

December 6, 2019

UK – Wellcome Trust International Training Fellowships in Health

November 27, 2019

EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจ เข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย