ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

December 24, 2020

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยไทย

December 21, 2020

Funding Opportunity Announcement (FOA) [December 21, 2020]

December 15, 2020

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

December 14, 2020

บพค. ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

December 9, 2020

EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจ เข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย

December 7, 2020

Funding Opportunity Announcement (FOA) [December 7, 2020]