ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

November 27, 2020

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564

November 27, 2020

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 8 สังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2564

November 27, 2020

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำปี 2564

November 26, 2020

Funding Opportunity Announcement (FOA) [November 26, 2020]

November 25, 2020

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 (COVID – 19) ประจำปี 2564

November 25, 2020

การบรรยายประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย “European Research Day 2020: Thailand”