ข่าวทุนวิจัย

April 11, 2024

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567

April 10, 2024

แหล่งทุน National Institute of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “NIH Simplified Review Framework for Research Project Grants (RPGs): Implementation and Impact on Funding Opportunities”

March 29, 2024

แหล่งทุนสหภาพยุโรป ประกาศแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 สำหรับโครงการวิจัยโปรแกรม Horizon Europe 2025 – 2027

March 27, 2024

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) กรอบวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” ประจำปีงบประมาณ 2567

March 25, 2024

การรับสมัครการสนับสนุนงานวิจัยและข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Thailand Capital Market Research Institute : CMRI)

March 22, 2024

Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการ ในหัวข้อ Discovery Research ประเภท Early – Career Awards