ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

April 2, 2020

สวก. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ครั้งที่ 9

March 23, 2020

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

March 17, 2020

EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย

March 17, 2020

วช. ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 9

March 11, 2020

TÜBİTAK – NSTDA Joint Call for Proposals 2020

March 4, 2020

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ