ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

August 11, 2020

การเสวนา “เปิดเส้นทางทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ จาก Program Management Units (PMU)”

August 7, 2020

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ประกาศรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563

August 5, 2020

ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยความร่วมมือของ บพข. และ บมจ. กสท โทรคมนาคม

August 3, 2020

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์

July 30, 2020

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564

July 23, 2020

Global Effort on COVID-19 (GECO) Health Research – Call Specification