แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัย/จริยธรรมการวิจัย/กฎหมายอื่น ๆ

แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัยและการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล [Update: 14 ธันวาคม 2566]
•   แนวปฏิบัติเรื่องแบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัยและการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
•   แบบฟอร์มภาษาไทย
•   English Version Form

แบบฟอร์มเอกสารการแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) เพื่อการค้า
•   แบบแจ้งการครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา หรือขนย้ายกวาวเครือ (แบบ ภ.ท.3)
•   แบบแจ้งการปลูกกวาวเครือ เพื่อการศึกษาวิจัย หรือส่งออก การจำหน่าย หรือแปรรูป เพื่อการค้า (แบบ ภ.ท.4)
•   บัญชีแสดงรายละเอียดจำนวนหรือปริมาณการครอบครอง การใช้ประโยชน์ การดูแล การเก็บรักษาหรือการขนย้ายกวาวเครือ (แบบ ภ.ท.5)
•   แบบคำขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปเพื่อการค้า (แบบ ภ.ท.12)

หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่:
   เว็บไซต์กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย

แบบฟอร์มการยื่นเอกสารขออนุญาตเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์
•   หนังสือขอแจ้งแนวปฏิบัติเรื่องการขออนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
•   ตัวอย่างหนังสือนำส่ง
•   แบบคำขอสำหรับโครงการศึกษาวิจัยในอุทยานแห่งชาติ
•   แบบคำขอสำหรับโครงการศึกษาวิจัยในวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
•   แบบคำขอสำหรับโครงการศึกษาวิจัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
•   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      https://www.dnp.go.th/otec
•   กรณีมีนักวิจัยชาวต่างประเทศในโครงการวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพิ่มเติม ดังนี้
1)   คำขออนุญาตทำวิจัยในประเทศไทย (สำหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศ) (NRCT-01)
2)   แบบสรุปสาระสำคัญของโครงการวิจัย (ภาษาไทย) (สำหรับนักวิจัยไทย) (NRCT-07)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      https://foreignresearcher.nrct.go.th

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save