การบริหารจัดการทุน (ทุนภายในมหาวิทยาลัย)

BN2

คำตอบ

ถ้าส่งข้อมูลในระบบแล้วต้องส่งเอกสาร ประกอบด้วย หนังสือนำส่งจากส่วนงาน, ต้นฉบับข้อเสนอโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองบริหารงานวิจัยจำนวน 1 ชุด

คำตอบ

หากอยู่ระหว่างการรับทุนวิจัย Rising ไม่สามารถขอทุนยุทธศาสตร์วิจัยอีกในรอบถัดไปได้ ต้องปิดโครงการก่อน

คำตอบ

ไม่สนับสนุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่าย ณ ต่างประเทศ การรับเงินทุนและการเบิกจ่ายเงินทุนยุทธศาสตร์วิจัยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560

คำตอบ

สามารถตั้งค่าใช้สอยสำหรับการเทรนนิ่งเทคนิคการทำวิจัยได้

คำตอบ

ทุนยุทธศาสตร์วิจัยไม่สามารถตั้งงบประมาณค่าตีพิมพ์ผลงาน ในข้อเสนอเสนอโครงการได้ ทุนทุกประเภทสามารถขอรับการสนับสนุนค่าจัดเตรียม manuscript และค่าตีพิมพ์ผลงาน ตามข้อกำหนดในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการในระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565

คำตอบ

ตามประกาศทุนยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2565 ข้อที่ 10.3 ผลงานตีพิมพ์ที่ได้จากทุนยุทธศาสตร์วิจัยชื่อแรกและชื่อผู้ประพันธ์บรรณกิจ ต้องเป็นคนมหิดลทั้งคู่ แต่สามารถเพิ่มบุคคลภายนอกเป็นชื่อแรกร่วม และชื่อผู้ประพันธ์บรรณกิจร่วมได้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save