รางวัลตีพิมพ์ (Publication Reward)

PR_BN

คำตอบ
ใช่ บทความที่สามารถยื่นขอเงินรางวัลได้ ต้องสามารถค้นเจอบนฐานข้อมูล Scopus

คำตอบ
ไม่สามารถ ขอ Publication reward ได้ เนื่องจากผู้มีส่วนร่วมในบทความต้องเป็นคนมหิดลเกินกึ่งหนึ่ง

คำตอบ
สามารถขอ Publication reward ได้

– กรณีที่บทความเป็นผลผลิต (output) จากทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล Corresponding author และ First author ต้องเป็นบุคลากร นักวิจัย หรือนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น

– กรณีที่บทความเป็นผลผลิต (output) จากทุนภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ยื่นขอรับค่าตีพิมพ์ (Corresponding author หรือ First author) ต้องเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น

คำตอบ
เนื่องจาก Journal ในกลุ่ม Top5 หรือ Top3 ถูกจัดรวมในกลุ่ม Top10 แล้ว และการใช้คุณภาพวารสารในระดับ Top 1 และ Top10 เป็นที่นิยมใช้ในระดับสากล

คำตอบ
ผลงานที่ขอรับเงินรางวัล Publication reward    ไม่จำเป็น ต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็น Open Access

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save