ข่าวทุนวิจัย

December 26, 2022

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-Asia JRP) ประจำปี 2566 (FY2023) ในประเด็นเรื่อง “เมืองดิจิทัลสีเขียว (Greener Digital Cities)”

December 23, 2022

Grand Challenges Canada เปิดรับข้อเสนอโครงการ หัวข้อ “Stars in Global Health – Health Impacts of Climate Change”

December 21, 2022

NIH เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ “BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN): Specialized Collaboratory on Human, Non-human Primate, and Mouse Brain Cell Atlases (R01 Clinical Trial Not Allowed)”

December 21, 2022

NIH เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ “Investigating the Effects of Addictive Substances on Brain Developmental Trajectories Using Innovative Scalable Methods for Quantification of Cell Identity, Lineage and Connectivity (R01 – Clinical Trial Not Allowed)”

December 21, 2022

NIH เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ “Immunity in Older Adults (U01 Clinical Trial Not Allowed)”

December 20, 2022

NIH เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ “Engineering Next-Generation Human Nervous System Microphysiological Systems (R01 Clinical Trials Not Allowed)”