ข่าวทุนวิจัย

January 16, 2023

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ตามมาตรา 26 (1) และ (2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

January 11, 2023

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2566

January 6, 2023

Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการ หัวข้อ Discovery Research ประเภท Early – Career Awards

January 5, 2023

EURAXESS in ASEAN: FLASHNOTE

January 4, 2023

Manuscript Writing Service

🔈🔈 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบริการจัดเตรียมต้นฉบับตีพิมพ์ (Manuscript Writing Service) ✍️ 👉 อาจารย์หรือนักวิจัยที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียด โดย Scan QR – Code หรือ […]
January 3, 2023

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3