ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

April 30, 2020

EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย

April 30, 2020

วช. รับสมัครทุนวิจัยโครงการ Newton Fund Institutional Links (IL) และ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ประจำปี 2563

April 23, 2020

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภททุนทั่วไป

April 10, 2020

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

March 17, 2020

EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย

March 17, 2020

วช. ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 9