ผลงานวิจัยเด่น

July 31, 2018

คุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสารต้านอนุมูลอิสระ ของทุเรียนพันธุ์ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

July 26, 2018

The Model of Circulating Immune Complexes and Interleukin – 6 Improves the Prediction of Disease Activity in Systemic Lupus Erythematosus

July 26, 2018

Meta – analysis of Pinning in Supracondylar Fracture of the Humerus in Children

July 24, 2018

ลักษณะทางคลินิกและปัจจัยทางคลินิกที่ทำนายภาวะแพ้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในคนไทย

July 13, 2018

การใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อการประยุกต์ในเกษตรกรรมฟาร์มปศุสัตว์

January 11, 2018

Double versus Single Cartridge of 4% Articaine Infiltration into the Retro – Molar Area for Lower Third Molar Surgery

Background : There are no studies regarding 4% articaine infiltration injection into the retro-molar area for an impacted […]