21/01/2022

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-SUP) รุ่น 28

เข้าสู่เว็บไซต์ MU-SUP#28
21/01/2022

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2565

18/03/2022

ขอแจ้งเลื่อนการจัดการอบรม โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) หัวข้อ How to Create Your Own Effective IDP รุ่นที่ 2

ขอแจ้งเลื่อนการจัดการอบรม โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) หัวข้อ How to Create Your Own Effective IDP รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากเดิมในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 เลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 – […]
29/03/2022

ประกาศงดรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565