17/01/2020

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 24 (MU-SUP#24)

15/02/2020

โครงการ Financial Literacy

28/03/2020

FAQ เกี่ยวกับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงมาตรการป้องกัน COVID-19

28/03/2020

ขอเชิญร่วมบริจาค “กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19”

มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ที่จำเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย์และสนับสนุนทุนพันธกิจการต้านภัย COVID-19 ผ่าน “กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19” ธนาคารกสิกรไทย สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 067-8-29749-6 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ โทร. 083-177-1906