11/07/2016

โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กรด้วยหลักสูตร “การบริหารจัดการองค์กรสู่ความสุขของคนทำงาน” (Routine to Happiness : R2H) รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์-วันจันทร์ ที่ 26-27 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา
15/07/2016

งานเลี้ยงนักกีฬา สกอ. ประจำปี 2559

งานเลี้ยงนักกีฬา สกอ. ประจำปี 2559 “Thank you Party We Mahidol We Champion” ——————————————————————- วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00-21.00 น. ณ ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
19/07/2016

โครงการประกวดภาพถ่าย Only@Mahidol

20/07/2016

Prince Mahidol Hall

มหิดลสิทธาคาร (Prince Mahidol Hall) แนวความคิดในการออกแบบอาคาร แนวคิดหลักคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบอาคารในด้านสถาปัตยกรรม บริบทโดยรอบ และความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการบูรณาการนวัตกรรมทางด้านการออกแบบโครงสร้าง ระบบอาคาร และการประหยัดพลังงานด้วย มหาวิทยาลัยมหิดลถือกำเนิดและมีความสัมพันธ์กับการแพทย์มาโดยตลอด กอปรกับชื่อเสียงที่โดดเด่นของการเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำ ความสำคัญนี้ได้ถูกประยุกต์สู่การสร้างรูปทรงและที่ว่างของอาคาร ที่นำมาจากโครงสร้างทางกายภาพของมนุษย์และพืช ผสานความอ่อนช้อยของสถาปัตยกรรมไทยและการประยุกต์รูปแบบตราสัญลักษณ์และต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยมาใช้ในโครงการ การออกแบบอาคาร เป็นอาคารที่ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งการแสดงละคร ดนตรีศิลปวัฒนธรรมต่างๆ การประชุมสัมมนาระดับประเทศและภาคพื้นทวีป พิธีพระราชทานปริญญาบัตร การปฐมนิเทศนักศึกษา ฯลฯ รวมทั้งสามารถจัดเป็นห้องบรรยายการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ จึงทำให้การออกแบบต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ […]