คลังภาพเก่าทั้งหมด
06/10/2015
โครงการ The HERO: No Smoking รุ่นที่ 2
11/07/2016

โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กรด้วยหลักสูตร “การบริหารจัดการองค์กรสู่ความสุขของคนทำงาน” (Routine to Happiness : R2H) รุ่นที่ 2
วันอาทิตย์-วันจันทร์ ที่ 26-27 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา

« 1 of 3 »