โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 2
11/07/2016

คลังภาพเก่าทั้งหมด

  คลังภาพกิจกรรม 2559

โครงการ The HERO: No Smoking รุ่นที่ 2
ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

{ วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2559 }
โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กรด้วยหลักสูตร “การบริหารจัดการองค์กรสู่ความสุขของคนทำงาน” (Routine to Happiness : R2H) รุ่นที่ 1
ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา

{ วันอาทิตย์-วันจันทร์ ที่ 29-30 พฤษภาคม 2559 }
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16
ณ ศูณย์ปฎิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
{ วันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 }
โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลาการเกษียณอายุงานรุ่นที่ 1
ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี กองทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยมหิดล
{ วันอังคาร-วันศุกร์ ที่ 24-27 พฤษภาคม 2559 }
ยินดีต้อนรับคณะดูงานจาก มหาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุม กองทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยมหิดล
{ วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2559 }
กิจกรรม OP อาสา พัฒนาพื้นที่ป่าวิทยาลัยเขตกาญจนบรี
ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
{ วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ ที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 }
การประชุมคณะกรรมการระบบบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นทีรักษ์พลเมือง
ชั้น5
สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
{ วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559 }
ทำบุญกองทรัพยากรบุคคล
ณ กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

{ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 }
ท่านอธิการร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา
ณ กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

{
วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2559 }

โครงการมหิดลก้าวไกลไปกับคน Gen Y
ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรุ้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

{ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2559 }

วันพระราชทานนาม
หัวข้อ “๔๗ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๘ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

{ วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 }
โครงการ HR Network & HR Policy
หัวข้อ “โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy)”
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

{ วันที่ 9 มีนาคม 2559 }
คณะศึกษาดูงานวิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง
หัวข้อ “การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม”
{ 11 กุมภาพันธ์ 2559 }
มหิดลเกมส์ 2559
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
{ วันพุธที่ 2 – 31 มีนาคม 2559 }
งานวิ่ง Joong กัน Run 2559 [ครั้งที่ 1]
“มหิดล เกมส์” ณ บริเวณถนนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
{ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เริ่มเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป }
ตารางการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งานเลี้ยงปีใหม่ 2559
 กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
{
8 มกราคม 2559 }

คลังภาพกิจกรรม 2558

การแข่งขันกีฬา MAHIDOL
สำนักงานอธิการบดี 2558
( วันที่ 2 – 29 ธันวาคม 2558 )
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน
( 3 ธันวาคม 2558 )
โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง 2558
( วันที่ 25 กันยายน – 3 ธันวาคม 2558 )

ทำเนียบรุ่น
ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน
Mahidol Quality Fair 2558
( วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 )
โครงการ HR Network และ HR Network Policy
ครั้งที่ 1/2559
(วันที่ 20 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน – 10 พฤศจิกายน 2558)
โครงการ One Mahidol

hi Trust Hi Performance Team
( วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2558 )
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อพัมนาสู่ความเป็นเลิศสำหรับมหาวิทยาลัย
( วันที่ 27 ตุลาคม 2558 )

สัมมนาเพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทรัพยากรบุคคล
( วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2558 )
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น
MU SUP14
( วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2558 )
วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีมอบรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานดีเด่น
( วันที่ 2 มีนาคม 2558 )
โครงการ HR สัญจร :: HR อาสาร่วมคิด ผูกมิตรส่วนงาน
( วันที่ 27 มกราคม – 26 พฤษภาคม 2558 )
โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน

รุ่นที่ 1/2558 ( วันที่ 21-24 เมษายน 2558 )
รุ่นที่ 2/2558 ( วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2558 )

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

รุ่นที่ 4/2558 ( วันที่ 19-23-24 กุมภาพันธ์ 2558 )
รุ่นที่ 5/2558 ( วันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 )
รุ่นที่ 6/2558 ( วันที่ 17-18-19 สิงหาคม 2558 )
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
รุ่น 3/2558
( วันที่ 20 มกราคม 2558 )

คลังภาพกิจกรรม 2557

  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่น 2/2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2557
  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่น 1/2558 วันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2557
  โครงการปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ รุ่นที่ 2-2557
  โครงการปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ รุ่นที่ 1-2557
  โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง MU EDP13 วันที่ 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2557
  โครงการ Mahidol R2R EXPO-14 วันที่ 22 กันยายน 2557
  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม รุ่นที่ 4 ปี 2557 วันที่ 7 และ 9 กันายน 2557
  โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น MU-SUP 13 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557
  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม รุ่นที่ 3 ปี 2557 วันที่ 6 และ 9 มิถุนายน 2557
  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม รุ่นที่ 2 ปี 2557 วันที่ 6 และ 11 มีนาคม 2557
  โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 1 HDP-1 26-28 มกราคม 2557
  โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (พิธีรับวุฒิบัตร) และวันที่ 16 มิถุนายน 2557 (พิธีมอบเสื้อสูท)
  45 วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 28 กุมภาพันธ์ 2557

  คลังภาพกิจกรรม 2556

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นพิเศษ รุ่น 1 ปี 2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2556
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่น 1 ปี 2557 วันที่ 23-25 ธันวาคม 2556
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่น 4 ปีงบประมาณ 2556 วันที่ 24 และ 31 ตุลาคม 2556
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่น 3 ปีงบประมาณ 2556 วันที่ 16 และ 18 ตุลาคม 2556
โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 7 วันที่ 30 กันยายน 2556
โครงการ Mahidol R2R EXPO’13 วันที่ 26 กันยายน 2556
โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลระดับต้น รุ่นที่ 11 วันที่ 1 – 14 สิงหาคม 2556
โครงการจัดทำสมรรถนะตามสายอาชีพ Functional Competency รุ่นที่ 5 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556
โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเพื่อใช้จัดทำเป็นผลงานเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่ง รุ่นที่ 6 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2556
โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ปีงบประมาณ 2556 รุ่น 2 วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2556
โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ปีงบประมาณ 2556 รุ่น 1 วันที่ 11-14 มิถุนายน 2556
โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเพื่อใช้จัดทำเป็นผลงานเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่ง รุ่นที่ 5 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2556
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 2/2556 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2556
โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเพื่อใช้จัดทำเป็นผลงานเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่ง รุ่นที่ 4 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2556
โครงการ จัดทำสมรรถนะตามสายอาชีพ Functional Competency รุ่นที่ 4 ตำแหน่ง เภสัชกร นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และ นักวิชาการโภชนาการ วันที่ 27 พฤษภาคม 2556
โครงการ จัดทำสมรรถนะตามสายอาชีพ Functional Competency รุ่นที่ 7 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) ของตำแหน่งพยาบาล วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเพื่อใช้จัดทำเป็นผลงานเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่ง รุ่นที่ 3 วันที่ 29-30 เมษายน 2556
โครงการ จัดทำสมรรถนะตามสายอาชีพ Functional Competency รุ่นที่ 6 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการโสตฯ นักวิเทศสัมพันธ์ วันที่ 26 เมษายน 2556
โครงการจัดทำสมรรถนะตามสายอาชีพ Functional Competency รุ่นที่ 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 25 มีนาคม 2556
โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเพื่อใช้จัดทำเป็นผลงานเพื่อความในตำแหน่ง รุ่นที่ 2 วันที่ 28 มีนาคม 2556
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1/2556 วันที่ 19-21 มีนาคม 2556
โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเพื่อใช้จัดทำเป็นผลงานเพื่อความในตำแหน่ง รุ่นที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
44 ปีวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 1 มีนาคม 2556
โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลระดับต้น รุ่นที่ 10 วันที่ 1 – 12 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 11 วันที่ 16 กันยายน 2555 – 14 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการจัดทำ Functional Competency ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) วันที่ 28 มกราคม 2556
โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 6 วันที่ 22 มกราคม 2556

  คลังภาพกิจกรรม 2555

โครงการรวมรุ่นโครงการรวมรุ่น รวมใจ สานสายใยมหิดล ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2555 รวมใจ สานสายใยมหิดล ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2555
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 6 วันที่ 3 และ 17 ธันวาคม 2555
หลักสูตรการกำหนดสมรรถนะในงาน Functional Competency วันที่ 26 พฤษจิกายน 2555
โครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพดี (Happy Body) ” พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา ” วันที่ 26 ตุลาคม 2555
กิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดลนครสวรรค์ วันที่ 5 ตุลาคม 2555
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการตอบแบบสอบถาม Happinometer
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพดี Happy Body สำนักงานอธิการบดี
โครงการ HR Network วันที่ 5 กันยายน 2555
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล MU-EDP 10 วันที่ 1 พฤษภาคม – 10 สิงหาคม 2555
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4/2555 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น MU-SUP รุ่นที่ 9 วันที่ 16-27 สิงหาคม 2555
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 3/2555 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ HR สัญจร วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ส่วนงานวิทยาลัยศาสนศึกษา
โครงการปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2555
โครงการจัดทำสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ(Functional Competency) รุ่น 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2555
การจัดทำสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ(Functional Competency) รุ่น 1 วันที่ 3 มิถุนายน 2555
โครงการปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ วันที่ 13-15 มิถุนายน 2555
โครงการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน วันที่ 8-9 มิถุนายน 2555
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วันที่ 1 มิถุนายน 2555
โครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล MU EDP รุ่น 9 กันยายน 2554 – เมษายน 2555
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คณะกายภาพบำบัด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555

  คลังภาพกิจกรรม 2554

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น MU-Sup 6
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น SUP4 10-11 มิถุนายน 2554
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 4- มิถุนายน 2554
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น SUP3 3-11 มีนาคม 2554

  คลังภาพกิจกรรม 2553

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น Sup-2 วันที่ 17-24 กันยายน 2553
โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 6
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น Sup-1 วันที่ 24-29 มกราคม 2553

  คลังภาพกิจกรรม 2552

โครงการพัฒนานักบริหารรุ่น 5 วันที่ 21 กันยายน – 4 ธันวาคม 2552
Page views: 0