25/10/2016

พิธีเปิดโครงการสำนักงานสีเขียว: สวนผักหรรษา ดาดฟ้ากินได้

25/10/2016

โครงการพัฒนาทักษะศิลปะเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

27/10/2016

Prince Mahidol Hall

มหิดลสิทธาคาร (Prince Mahidol Hall) แนวความคิดในการออกแบบอาคาร แนวคิดหลักคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบอาคารในด้านสถาปัตยกรรม บริบทโดยรอบ และความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการบูรณาการนวัตกรรมทางด้านการออกแบบโครงสร้าง ระบบอาคาร และการประหยัดพลังงานด้วย มหาวิทยาลัยมหิดลถือกำเนิดและมีความสัมพันธ์กับการแพทย์มาโดยตลอด กอปรกับชื่อเสียงที่โดดเด่นของการเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำ ความสำคัญนี้ได้ถูกประยุกต์สู่การสร้างรูปทรงและที่ว่างของอาคาร ที่นำมาจากโครงสร้างทางกายภาพของมนุษย์และพืช ผสานความอ่อนช้อยของสถาปัตยกรรมไทยและการประยุกต์รูปแบบตราสัญลักษณ์และต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยมาใช้ในโครงการ การออกแบบอาคาร เป็นอาคารที่ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งการแสดงละคร ดนตรีศิลปวัฒนธรรมต่างๆ การประชุมสัมมนาระดับประเทศและภาคพื้นทวีป พิธีพระราชทานปริญญาบัตร การปฐมนิเทศนักศึกษา ฯลฯ รวมทั้งสามารถจัดเป็นห้องบรรยายการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ จึงทำให้การออกแบบต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ […]
27/10/2016

Corporate Identity อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ สำหรับส่วนงานที่มีความจำเป็นที่จะออกแบบหรือต้องการใช้ Graphic และ Design ให้ถูกต้องตามอัตลักษณ์ใหม่ ขอให้ติดต่อกลับ งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป เพื่อให้คำแนะนำต่อไป ในส่วนของ Art Work อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหิดล จะทยอยขึ้นให้ Download ให้ใช้งานต่อไป Download อัตลักษณ์ใหม่ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ – คู่มือระบบอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล – Graphic device – Logo […]