16/01/2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2566

29/03/2023

ครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

  คลิกดูรายละเอียดงานวันที่ 2 มีนาคม 2566 ครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
28/04/2023

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ “ไขข้อข้องใจ…การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”

   รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (ระบบ Intranet)
30/05/2023

รับชมคลิปย้อนหลังโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ม.มหิดลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น หัวข้อ”ความแตกต่างระหว่างผลงานประเภทงานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์และงานวิจัย”

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม  แบบประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ม.มหิดลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น    รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังวันที่ 25 พฤษภาคม 2566     รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังวันที่ 26 พฤษภาคม 2566