21/07/2016

MY SSO SMART LIFE

ข่าวดี!! วันนี้ สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลประกันสังคม ผ่านทาง Mobile Application “MY SSO SMART LIFE” ได้แล้ววันนี้ โดยสามารถ Download ฟรี ทั้งระบบ IOS และ Android
31/08/2016

พิธีเปิดโครงการสำนักงานสีเขียว: สวนผักหรรษา ดาดฟ้ากินได้

31/08/2016

โครงการพัฒนาทักษะศิลปะเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

25/10/2016

MY SSO SMART LIFE

ข่าวดี!! วันนี้ สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลประกันสังคม ผ่านทาง Mobile Application “MY SSO SMART LIFE” ได้แล้ววันนี้ โดยสามารถ Download ฟรี ทั้งระบบ IOS และ Android