31/05/2024

รับชมคลิปย้อนหลังโครงการพัฒนาศักยภาพ Global Talent สายวิชาการ ประจำปี 2567 (Global Talent Development Program: GTDP) หัวข้อ “Accelerating Your Academic Pathways to the Global Talent”

คลิปย้อนหลังโครงการพัฒนาศักยภาพ Global Talent สายวิชาการ ประจำปี 2567 (Global Talent Development Program: GTDP) หัวข้อ “Accelerating Your Academic Pathways to the Global Talent” วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 […]