01/06/2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2566

07/07/2023

โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 **ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด** 1. การอบรมรูปแบบ Online ผ่านทางโปรแกรม Zoom (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน) วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 16.00 รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลัง   กล่าวเปิดการอบรม โดย ศาสตราจารย์ นพ.วชิร […]
24/08/2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2566

คลิกเพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
06/11/2023

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น หัวข้อ “การเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์”

  📣 ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง “การเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์” 💻 📍 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 👉 09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สำหรับผู้สนใจที่จะเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน ลงทะเบียน คลิก ! […]