โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2565
21/01/2022
ประกาศงดรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
29/03/2022

ขอแจ้งเลื่อนการจัดการอบรม โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) หัวข้อ How to Create Your Own Effective IDP รุ่นที่ 2

ขอแจ้งเลื่อนการจัดการอบรม โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) หัวข้อ How to Create Your Own Effective IDP รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากเดิมในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 เลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

กองทรัพยากรบุคคลขออภัยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมในวันดังกล่าว กรุณาแจ้งที่เบอร์ 028496275 หรือ E-mail: Kanyarat.tha@mahidol.ac.th