ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19ก่อนการรักษาพยาบาล สำหรับนักศึกษาที่เจ็บป่วย พ.ศ. 2564  

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาระดับก่อนปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีที่จำเป็นต้องฝึกงานในปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาระดับก่อนปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีที่จำเป็นต้องฝึกงาน ในปีการศึกษา 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา พ.ศ.2563 (ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563)

Announcement of Mahidol University Criteria and Procedures for Student Health Services, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2563 (ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563)

 Announcement of Mahidol University Subject: Criteria for Disbursement of Relief Grants to Mahidol University Students B.E. 2563 (2020)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอบเขตการดูแลสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562 (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)

 Announcement of Mahidol University The Scope of Mahidol University Student Health Care, B.E. 2562 (2019)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 (ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา พ.ศ.2561 (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางป้องกันโรคติดต่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559 (ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559)

Mahidol University Notification Re: Rule of student allowance disbursement of Mahidol University B.E. 2559 (A.D. 2016)

ดาวน์โหลดเอกสารด้านสุขภาพ >>>Click<<<

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save